sức khỏe

13 lỗi cơ bản khi sử dụng bao cao su

13 lỗi cơ bản khi sử dụng bao cao su

Nhiều người dùng bao cao su nhưng không để ý đến những điều cơ bản và vô tình gây tác động không tốt cho mình và có thể cả đối tác nữa. 1. Đeo bao cao su quá muộn: Khoảng 17%-51,1% người được khảo sát cho biết sau khi giao hợp đã bắt đầu họ

Đọc tiếp