Mỹ phẩm Mothercare Việt Nam

Những câu hỏi và trả lời về sự thật

Những câu hỏi và trả lời về sự thật

Sự vô cảm, tính tham lam sẽ giết chết Việt Nam. Giữa một xã hội mà từng ngày trôi qua đầy rẫy những tin tức bất công đến tận cùng – không phải là tất cả mọi người đều không nhận ra – mà rất nhiều người nhìn thấy rất rõ nhưng cho qua...

Read more
CÓ TÀI MÀ KHÔNG CÓ TÂM

CÓ TÀI MÀ KHÔNG CÓ TÂM

Tôi thay “vị cafe” của bài viết này bằng tâm sự của một nữ nhà thơ nhân đọc thông tin về việc đánh giá tài năng (xem ảnh). Vẫn “đắng” như thường! Những dòng viết sau đây là của nhà thơ Khương Hà: Năm 2011-2012 mình gửi bản...

Read more
DẪN ĐỘ VỀ TRUNG QUỐC LÀ MẤT TÍCH!

DẪN ĐỘ VỀ TRUNG QUỐC LÀ MẤT TÍCH!

Người Hoa Hong Kong còn sợ hãi mất tích trước người Hoa cộng sản Trung Quốc, thì còn cửa nào sống sót cho các “đồng chí Việt Nam”? DẪN ĐỘ VỀ TRUNG QUỐC LÀ MẤT TÍCH! 1. 100 năm nền dân chủ phương Tây đã ngấm vào trí não, ăn vào da thịt của người...

Read more